පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී (ඉංග්‍රීසි:  Member of Parliament, MP) යනු චන්ද දායකයන් විසින් පාර්ලිමේන්තුවට තෝරා යවන නියෝජිතයෙකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාර්ලිමේන්තු_මන්ත්‍රී&oldid=481829" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි