දෙසැම්බර් 8

දිනය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_8&oldid=393675" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි