1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී දෙසැම්බර් 8
2012 (සෙනසුරාදා)
2011 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2010 (බදාදා)
2009 (අඟහරුවාදා)
2008 (සඳුදා)
2007 (සෙනසුරාදා)
2006 (සිකුරාදා)
2005 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2004 (බදාදා)
2003 (සඳුදා)

දෙසැම්බර් 8, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 342 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 343 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 23 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_8&oldid=393675" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි