දෙසැම්බර් 21

දිනය

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසෙන:

මෑත වර්ෂයන්හී දෙසැම්බර් 21
2012 (සිකුරාදා)
2011 (බදාදා)
2010 (අඟහරුවාදා)
2009 (සඳුදා)
2008 (ඉරිදා)
2007 (සිකුරාදා)
2006 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2005 (බදාදා)
2004 (අඟහරුවාදා)
2003 (ඉරිදා)

දෙසැම්බර් 21, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 355 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 356 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 10 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_21&oldid=393660" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි