1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී දෙසැම්බර් 20
2012 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2011 (අඟහරුවාදා)
2010 (සඳුදා)
2009 (ඉරිදා)
2008 (සෙනසුරාදා)
2007 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2006 (බදාදා)
2005 (අඟහරුවාදා)
2004 (සඳුදා)
2003 (සෙනසුරාදා)

දෙසැම්බර් 20, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 354 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 355 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 11 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_20&oldid=393672" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි