දෙසැම්බර් 2

දිනය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_2&oldid=393667" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි