1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී දෙසැම්බර් 4
2012 (අඟහරුවාදා)
2011 (ඉරිදා)
2010 (සෙනසුරාදා)
2009 (සිකුරාදා)
2008 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2007 (අඟහරුවාදා)
2006 (සඳුදා)
2005 (ඉරිදා)
2004 (සෙනසුරාදා)
2003 (බ්‍රහස්පතින්දා)

දෙසැම්බර් 4, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 338 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 339 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 27 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_4&oldid=393670" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි