සම්භාව්‍යය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

නිව්ටන්ගේ දෙවැනි නියමය
සම්භාව්‍යය යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙහි ඉතිහාසය · සම්භාව්‍යය යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙහි දින රේඛාව
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චාලක_විද්‍යාව&oldid=250969" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි