වස්තුවක් භ්‍රමණය වීමට දක්වන කැමැත්ත ව්‍යාවර්ථයයි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ව්‍යාවර්තය&oldid=457413" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි