සමුද්දේශ රාමු යම් වස්තුවක් හෝ යම් ස්ථානයක් තුළ පිහිටන විශේෂ ලක්ෂයක් ලෙස ගෙන තෝරා ගනු ලබන එකිනෙකට ලම්බක x,y,z,යන අක්ෂ පද්ධතියකට සමුද්දේශ රාමුවත් යැයි කියනු ලැබේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සමුද්දේශ_රාමු&oldid=468720" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි