ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1992 (MCMXCII) නම් a leap year starting on බදාදා ‌ වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 1992 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 2 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 992 වන වසර, 20 වන සියවස තුල 92 වන වසර, සහ 1990ගණන් දශකයෙහි 3 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1960ගණන්  1970ගණන්  1980ගණන්  – 1990ගණන් –  2000ගණන්  2010ගණන්  2020ගණන්
වසර: 1989 1990 199119921993 1994 1995


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1992&oldid=394287" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි