ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1986 (MCMLXXXVI) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දිනදසුනෙහි a බදාදා වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 1986 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 2 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 986 වන වසර, 20 වන සියවස තුල 86 වන වසර, සහ 1980ගණන් දශකයෙහි 7 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1950ගණන්  1960ගණන්  1970ගණන්  – 1980ගණන් –  1990ගණන්  2000ගණන්  2010ගණන්
වසර: 1983 1984 198519861987 1988 1989


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1986&oldid=394325" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි