ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1978 (MCMLXXVIII) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දිනදසුනෙහි a ඉරිදා වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 1978 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 2 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 978 වන වසර, 20 වන සියවස තුල 78 වන වසර, සහ 1970ගණන් දශකයෙහි 9 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1940ගණන්  1950ගණන්  1960ගණන්  – 1970ගණන් –  1980ගණන්  1990ගණන්  2000ගණන්
වසර: 1975 1976 197719781979 1980 1981


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1978&oldid=394253" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි