ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1979 (MCMLXXIX) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1979 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 979 වන වසර, 20 වන සියවස තුල 79 වන වසර, සහ 1970ගණන් දශකයෙහි 10 වන සහ අවසන් වසර ලෙසිනි. .

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1940ගණන්  1950ගණන්  1960ගණන්  – 1970ගණන් –  1980ගණන්  1990ගණන්  2000ගණන්
වසර: 1976 1977 197819791980 1981 1982


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1979&oldid=394271" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි