ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1977 (MCMLXXVII) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දිනදසුනෙහි a බදාදා වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 1977 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 2 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 977 වන වසර, 20 වන සියවස තුල 77 වන වසර, සහ 1970ගණන් දශකයෙහි 8 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1940ගණන්  1950ගණන්  1960ගණන්  – 1970ගණන් –  1980ගණන්  1990ගණන්  2000ගණන්
වසර: 1974 1975 197619771978 1979 1980


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1977&oldid=394295" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි