ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1958 (MCMLVIII) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, බදාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1958 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 958 වන වසර, 20 වන සියවස තුල 58 වන වසර, සහ 1950ගණන් දශකයෙහි 9 වන වසර ලෙසිනි. .

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1920ගණන්  1930ගණන්  1940ගණන්  – 1950ගණන් –  1960ගණන්  1970ගණන්  1980ගණන්
වසර: 1955 1956 195719581959 1960 1961


සිදුවීම්සංස්කරණය

ඔක්තොම්බර්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1958&oldid=394278" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි