1020ගණන් යනු, 1020 ජනාරි 1 දිනදී ඇරඹුනු සහ 1029 දෙසැම්බර් 31 දිනදී නිමවුනු, ජුලියානු දිනදසුනෙහි දශකයකි.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 10 වන සියවස11 වන සියවස12 වන සියවස
දශක: 990ගණන් 1000ගණන් 1010ගණන්1020ගණන්1030ගණන් 1040ගණන් 1050ගණන්
වසර: 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණවාස්තු විද්‍යාව
සංස්ථාපන කිරීම්විසංස්ථාපනය කිරීම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1020ගණන්&oldid=444653" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි