1050ගණන් යනු, 1050 ජනවාරි 1 දිනදී ඇරඹුනු සහ 1059 දෙසැම්බර් 31 දිනදී නිමවුනු, ජුලියානු දිනදසුනෙහි දශකයකි.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 10 වන සියවස11 වන සියවස12 වන සියවස
දශක: 1020ගණන් 1030ගණන් 1040ගණන්1050ගණන්1060ගණන් 1070ගණන් 1080ගණන්
වසර: 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණවාස්තු විද්‍යාව
සංස්ථාපන කිරීම්විසංස්ථාපනය කිරීම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1050ගණන්&oldid=444656" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි