11 වන සියවස (ඉංග්‍රීසි:  11th century) යනු ජුලියානු දිනදසුන අනුවවසර 1001 (MI) සිට වසර 1100 (MC) දක්වා කාලයයි. එසේම එය 2 වන සහස්‍රවර්ෂය තුළ පළමුවන සියවස වේ.

Political boundaries in Eastern Hemisphere in early half of 11th century
Political boundaries in Eastern Hemisphere at the end of the 11th century

සටහන් සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=11_වන_සියවස&oldid=540113" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි