1000ගණන් යනු, 1000 ජනවාරි 1 දිනදී ඇරඹුනු සහ1009 දෙසැම්බර් 31 දිනදී නිමවුනු, ජුලියානු දිනදසුනෙහි දශකයකි.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 10 වන සියවස11 වන සියවස12 වන සියවස
දශක: 970ගණන් 980ගණන් 990ගණන්1000ගණන්1010ගණන් 1020ගණන් 1030ගණන්
වසර: 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණවාස්තු විද්‍යාව
සංස්ථාපන කිරීම්විසංස්ථාපනය කිරීම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1000ගණන්_(දශකය)&oldid=444660" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි