සැකිල්ල:Random quotation

Left pointing double angle quotation mark sh3.svg A few acres of snow. Right pointing double angle quotation mark sh3.svg — Voltaire
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Random_quotation&oldid=436648" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි