චන්ද්‍ර මාසයකි. බක් සහ පොසොන් මාස අතර මාසයවේ.
සෑම චන්ද්‍ර මසකම මෙන්ම පෑලවක දිනයෙන් ඇරඹෙන මෙම මාසය අමාවක දිනයෙන් අවසන් වේ.

උත්සවසංස්කරණය

  • බොහෝ බෞද්ධ ජාතීන් වෙසක් මස පසලොස්වක දිනයේ බුදුන් වහන්සේගේ තෙමඟුල සමරනු ලබයි. මෙම උත්සවය සඳහාබොහෝ රටවල වෙසක් හෝ බුද්ධ පූර්ණිමා නමින් හැඳින්වේ.
  • ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය අවසන්කිරීමේ උත්සවය
සිංහල වර්ෂයක (සූර්ය වර්ෂ ක්‍රමයකි) මාස : බක් (සූර්ය සංක්‍රන්තියෙන් පසු) · වෙසක් · පොසොන් · ඇසළ · නිකිණි · බිනර · වප් · ඉල් · උඳුවප් · දුරුතු · නවම් · මැදින් · බක් (සූර්ය සංක්‍රන්තිය දක්වා)
බුද්ධ වර්ෂයක (චන්‍ද්‍ර වර්ෂ ක්‍රමයකි) මාස : වෙසක් අව පක්‍ෂය - පොසොන්‍ - ඇසළ - නිකිණි - බිනර - වප් - ඉල් - උඳුවප් - දුරුතු - නවම් - මැදින් - බක් - වෙසක් පුර පක්‍ෂය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෙසක්_මාසය&oldid=407610" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි