මැදින් යනු චන්ද්‍ර මාසයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මැදින්&oldid=653537" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි