උදුවප් යනු සාමාන්‍ය ක්‍රමයෙදි දෙසැම්බර් මාසය වෙනුවෙන් වු සිංහල නාමයයි. සිරිපා කරුණා කිරීම ආරම්භ වන්නේද උදුවප් පොහෝ දිනයෙනි. අවුරුද්දේ අවසාන මාසය උදුවප් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උඳුවප්_මාසය&oldid=470715" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි