බක්

(බක් මාසය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

බක් යනු චන්ද්‍ර මාසයකි.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බක්&oldid=657596" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි