බක් යනු චන්ද්‍ර මාසයකි.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බක්_මාසය&oldid=407609" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි