උඳුවප් යනු චන්ද්‍ර මාසයකි. බෞද්ධ දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ අටවැනි (8) මාසය වේ. සිංහල දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ නවවැනි (9) මාසය වේ.

උඳුවප්

සාමාන්‍ය අවුරුද්දක අවසාන මාසය උදුවප් වේ.[තහවුරු කර නොමැත]

භාවිතයේ ගැටළු

සංස්කරණය

සූර්ය දින දසුනක් වන ග්‍රෙගරි දින දසුනේ වන දෙසැම්බර් මාසය බොහෝ දෙනෙක් උඳුවප් මාසය ලෙස සලකති.[කවුරුන් ද?] නමුත් චන්ද්‍ර දින දසුනක මාසයක් වන උඳුවප් එසේ සැලකීම ගැටළු සහගත වීමට ඉඩ ඇත.[තහවුරු කර නොමැත]

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උඳුවප්&oldid=613118" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි