උඳුවප් යනු චන්ද්‍ර මාසයකි. බෞද්ධ දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ අටවැනි (8) මාසය වේ. සිංහල දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ නවවැනි (9) මාසය වේ.


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උඳුවප්&oldid=539059" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි