දුරුතු යනු චන්ද්‍ර මාසයකි.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දුරුතු_මාසය&oldid=503607" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි