පිටුවේ ඉතිහාසය

10 මැයි 2020

15 මාර්තු 2019

9 මාර්තු 2017

18 ජනවාරි 2017

3 දෙසැම්බර් 2016

2 ඔක්තෝබර් 2015

16 ජූනි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අංගුලිමාල_පිරිත" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි