මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

7 දෙසැම්බර් 2016

15 ඔක්තෝබර් 2015

22 නොවැම්බර් 2014

12 ඔක්තෝබර් 2014

24 අගෝස්තු 2014

23 අගෝස්තු 2014

22 අගෝස්තු 2014

21 මාර්තු 2014

20 මාර්තු 2014

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Indunil_Chamara" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි