අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය

අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය උතුරු මැද පළාතේ ඇති මිශ්‍ර පාසලකි. එය ද්වියිතික අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ජාතික පාසලක්ද වේ.

Central College, Anuradhapura
සිංහල: මධ්‍ය විද්‍යාලය, අනුරාධපුර
Location
අනුරාධපුරය, ශ්‍රී ලංකාව
Coordinates 8°20′07″N 80°24′27″E / 8.3352°N 80.4075°E / 8.3352; 80.4075ඛණ්ඩාංක: 8°20′07″N 80°24′27″E / 8.3352°N 80.4075°E / 8.3352; 80.4075
Information
Type රජයේ පාසල
Motto අසමු දරමු හැසිරෙමු
"Harken Memorize Act"
Established 1947
Founder Mr. R.L.N. De Zoyza
විදුහල්පති Mr. H.M. Abeykoon (2011-Present)
Grades 6–13
Number of students 5000
Color(s)      තද කොල
     කහ
Website

ඉතිහාසයසංස්කරණය

අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය පිහිටා තිබෙන්නේ උතුරු මැද පළාතේ අගනුවර වන අනුරාධපුර නගරයේ ය. එය 1947 ජූලි මාස 21 වන දින ආර්.එල්.එන්. ද සොයිසා මහතාගේ මුල් පිරීම යටතේ වර්තමානයේ රත්මලේ තිස්ස මහා විද්‍යාලය පිහිටා තිබෙන ස්ථානයේදී පිහිටුවා ඇත. එය ආරම්භ වූයේ එකල අධ්‍යාපන ඇමති වශයෙන් කටයුතු කළ ආචාර්ය සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මහතා විසින් සැලසු නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා දීමටයි. මෙම විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමයෙන්ම ආරම්භ කළ මධ්‍ය විද්‍යාල 54 ට ඇතුලත් වේ. ආර්.එල්.එන්. ද සොයිසා මහතා මෙහි පළමු විදුහල්පතිතුමා විය. එවකට මෙහි ගුරුවරුන් 7 දෙනෙකු සහ සිසුන් 20 දෙනෙකු සිටියහ.