මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

21 අප්‍රේල් 2019

4 ඔක්තෝබර් 2018

1 ඔක්තෝබර් 2018

27 සැප්තැම්බර් 2018

26 සැප්තැම්බර් 2018

17 ජූනි 2018

6 අප්‍රේල් 2018

4 අප්‍රේල් 2018

3 දෙසැම්බර් 2017

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/හරිත" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි