මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

16 සැප්තැම්බර් 2021

5 ජූනි 2021

29 මැයි 2021

21 අප්‍රේල් 2019

4 ඔක්තෝබර් 2018

1 ඔක්තෝබර් 2018

27 සැප්තැම්බර් 2018

26 සැප්තැම්බර් 2018

17 ජූනි 2018

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/හරිත" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි