විකිපීඩියා:බාබෙල්
si මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
පරිශීලක:හරිත
Flag of Sri Lanka.svg මෙම පරිශීලක ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි
Flag of Ceylon (1948–1951).svg මෙම පරිශීලක සිංහල ජාතිකයෙකි.
si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
Noia 64 apps karm.png
☺ මෙම පරිශීලකයා පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකි.
Nuvola apps kworldclock.png මෙම පරිශීලකගේ වේලා කලාපය UTC+05:30 වේ.
2,300+ මෙම පරිශීලකයා 2,300 ට වඩා සංස්කරණ දායකත්වයක් විකිපීඩියාවට දක්වා ඇත.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:හරිත&oldid=398426" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි