සෙවුම පිරිසිදු කරන්න
පෙරහන වේලාව පරිශීලකයා පොදු පෙරහන් විස්තරය ධජ කාර්යයන් වෙනස් කිරීම්
2 15:10, 9 අගෝස්තු 2019 Lee (කතාබහ | දායකත්ව) New user removing speedy deletion templates සක්‍රීය කරන ලදී
  • ටැගය: removal of speedy deletion templates
 
1 15:10, 9 අගෝස්තු 2019 Lee (කතාබහ | දායකත්ව) New user removing speedy deletion templates මකාදමන ලදී
  • ටැගය: removal of speedy deletion templates
වෙනස් කිරීම්
1 15:09, 9 අගෝස්තු 2019 Lee (කතාබහ | දායකත්ව) New user removing speedy deletion templates සක්‍රීය කරන ලදී
  • ටැගය: removal of speedy deletion templates
 
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අපයෙදුම්_පෙරහන/history" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි