විකිපීඩියා:Editing policy

(විකිපීඩියා:PRESERVE වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මෙම පිටුව ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ නිල ප්‍රතිපත්තිවල සිංහල පරිවර්ථනයක් ලෙස ආරම්භ කරණලදී. ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ පරිශීලකයන් අතර මේ පිලිබඳ පුළුල් පිලිගැනීමක් ඇති අතර එහි සියළු පරිශීලකයන් පිලිපැදියයුතු සම්මතය ලෙස සැලකේ. මෙම පිටුව සංස්කරණය කරන විට, කරැණාකාර ඔබගේ සංශෝධනය පොදු එකඟත්වය මත පැවරෙනවාදැයි සහතික කරන්න. දෙගිඩියාවෙන් සිටින විට, ප්‍රථමයෙන් සාකච්ජා පිටුවෙහි සාකච්ජා කර සිටින්න.
This page in a nutshell: Improve pages wherever you can, and do not worry about leaving them imperfect. Preserve the value that others add, even if they "did it wrong" (try to fix it rather than delete it).

විකිපීඩියාව යනු සංස්කාරකවරුන් දහස් ගණනකගේ දායකත්වයේ ප්‍රතිඵලයකි. ඒ සෑම දායකත්වයක්ම වෙනස් දෙයක් මේසයට ගෙන එයි, එය: පර්යේෂණ කුසලතා, තාක්ෂණික ප්‍රවීණත්වය, ලිවීමේ දක්ෂතාවය හෝ තොරතුරු පිළිබඳ තොරතුරු ආදී පුළුල් පරාසයක විහිද පවතී. නමුත් වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම් උදව් කිරීමට ඇති කැමැත්තයි. සෑම නව සංස්කාරකයෙකුටම ඕනෑම වේලාවක එහි අන්තර්ගතය වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ නව අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි බැවින් හොඳම ලිපි පවා සම්පූර්ණ යැයි නොසැලකිය යුතුය.

විකිපීඩියාවට තොරතුරු එකතු කිරීම

සංස්කරණය

කරුණාකර නව ලිපි නිර්මාණය කිරීමෙන් හෝ පවතින ලිපිවලට එකතු කිරීමෙන් විකිපීඩියාවට නිර්භීතව තොරතුරු එක් කරන්න, තොරතුරු ඉවත් කිරීමේදී විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. කෙසේ වෙතත්, විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්තිය වන්නේ විකිපීඩියාවේ තොරතුරු සත්‍යාපනය කළ හැකි විය යුතු අතර මුල් පර්යේෂණ නොවිය යුතු බවයි. විශ්වාසදායක මූලාශ්‍ර වෙත යොමු කිරීමෙන් තොරතුරු සත්‍යාපනය කළ හැකි බව පෙන්වීමට ඔබට ආරාධනා කෙරේ. මූලාශ්‍ර රහිත තොරතුරු අභියෝගයට ලක් කර ඉවත් කළ හැකිය, මන්ද විකිපීඩියාවේ තොරතුරු නොමැතිකම, නොමඟ යවන හෝ අසත්‍ය තොරතුරු වලට වඩා හොඳය - විශ්වකෝෂයක් ලෙස විකිපීඩියාවේ කීර්තිය රඳා පවතින්නේ සත්‍යාපනය කළ හැකි සහ විශ්වාසදායක ලිපිවල තොරතුරු මත ය. එවැනි අභියෝග මඟහරවා ගැනීම සඳහා හොඳම පරිචය වන්නේ තොරතුරු එකතු කරන අවස්ථාවේදී "පේළිගත උපුටා දැක්වීමක්" ලබා දීමයි (මෙය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ උපදෙස් සඳහා මූලාශ්‍ර උපුටා දැක්වීම බලන්න; හෝ ලිපි සාකච්ඡා පිටුවේ සහාය ඉල්ලා සිටීම සිදුකළ හැක).

විශ්වාසදායක මූලාශ්‍ර අවශ්‍ය වුවද, මූලාශ්‍ර පදනම් කරගෙන ලිපි සංවර්ධනය කිරීමේදී, පිටපත් කිරීමෙන් වළකින්න හෝ ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇති මූලාශ්‍රයක් සමීපව පරාවර්තනය කිරීම සිදු නොකරන්න. විකිපීඩියාව අන් අයගේ ප්‍රකාශන අයිතියට ගරු කරයි. ඔබ මූලාශ්‍රය කියවා එය තේරුම් ගෙන එය පවසන දේ ඔබේම වචනවලින් ප්‍රකාශ කළ යුතුය.

සංස්කාරකවරුන්ට ලිපියක් වැඩිදියුණු කළ හැකි තවත් ක්‍රමයක් වන්නේ පවතින මූලාශ්‍ර රහිත කරුණු සඳහා මූලාශ්‍රයක් සෙවීමයි. ඔබට මතභේදාත්මක විය හැකි ප්‍රකාශයන් හමු වුවහොත් මෙය විශේෂයෙන්ම වැදගත් වේ. ඒ සඳහා මූලාශ්‍රයක් සහ උපුටා දැක්වීමක් එක් කිරීමට ඔබ තොරතුරු එක් කළ පුද්ගලයා වීම අවශ්‍ය නොවේ.

Wikipedia is a work in progress: perfection is not required

සංස්කරණය

Perfection is not required: Wikipedia is a work in progress. Collaborative editing means that incomplete or poorly written first drafts can evolve over time into excellent articles. Even poor articles, if they can be improved, are welcome. For instance, one person may start an article with an overview of a subject or a few random facts. Another may help standardize the article's formatting, or have additional facts and figures or a graphic to add. Yet another may bring better balance to the views represented in the article, and perform fact-checking and sourcing to existing content. At any point during this process, the article may become disorganized or contain substandard writing.

Although perfection is not required in an article, any contentious material about living persons (or recently deceased) in any article, that is unsourced or poorly sourced—whether the material is negative, positive, neutral, or just questionable—should be removed immediately and without waiting for discussion (see the Wikipedia policy biographies of living persons for more on this issue). If contentious material about a living person (or a recently deceased person) is verified with one or more reliable sources, the material must be presented in a neutral manner without undue weight.

Try to fix problems

සංස්කරණය

Fix problems if you can, flag or remove them if you can't. Preserve appropriate content. As long as any facts or ideas would belong in an encyclopedia, they should be retained in Wikipedia. Wikipedia is an encyclopedia.

Likewise, as long as any of the facts or ideas added to an article would belong in the "finished" article, they should be retained if they meet the three article content retention policies: Neutral point of view (which does not mean No point of view), Verifiability and No original research.

Instead of removing article content that is poorly presented, consider cleaning up the writing, formatting or sourcing on the spot, or tagging it as necessary. If you think an article needs to be rewritten or changed substantially, go ahead and do so, but it is best to leave a comment about why you made the changes on the article's talk page. The editing process tends to guide articles through ever-higher levels of quality over time. Great Wikipedia articles can come from a succession of editors' efforts.

Instead of removing content from an article, consider:

Otherwise, if you think the content could provide the seed of a new subarticle, or if you are just unsure about removing it from the project entirely, consider copying the information to the article's talk page for further discussion. If you think the content might find a better home elsewhere, consider moving the content to a talk page of any article you think might be more relevant, so that editors there can decide how it might be properly included in our encyclopedia.

Problems that may justify removal

සංස්කරණය

Several of our core policies discuss situations when it might be more appropriate to remove information from an article rather than preserve it. WP:Verifiability discusses handling unsourced and contentious material; WP:No original research discusses the need to remove original research; What Wikipedia is not describes material that is fundamentally inappropriate for Wikipedia; and WP:UNDUE discusses how to balance material that gives undue weight to a particular viewpoint, which might include removal of trivia, tiny minority viewpoints, or material that cannot be supported with high-quality sources. Also, redundancy within an article should be kept to a minimum (excepting the lead, which is meant to be a summary of the entire article, and so is intentionally duplicative).

Libel, nonsense, hoaxes, and vandalism should be completely removed, as should material that violates copyright and material for which no reliable source that supports it has ever been published.

Special care needs to be taken with biographies of living people, especially when it comes to handling unsourced or poorly sourced claims about the subject. Editors working on such articles need to know and understand the extra restrictions that are laid out at WP:Biographies of living people.

Talking and editing

සංස්කරණය

Be bold in updating articles, especially for minor changes and fixing problems. Previous authors do not need to be consulted before making changes. Nobody owns articles. If you see a problem that you can fix, do so. Discussion is, however, called for if you think the edit might be controversial or if someone indicates disagreement with your edit (either by reverting your edit and/or raising an issue on the talk page). The "BOLD, revert, discuss cycle" (BRD) is often used when changes might be contentious.

Boldness should not mean trying to impose edits against existing consensus or in violation of core policies, such as Neutral point of view and Verifiability. Fait accompli actions, where actions are justified by their having already been carried out, are inappropriate.

Be helpful: explain

සංස්කරණය

Be helpful: explain your changes. When you edit an article, the more radical or controversial the change, the greater the need to explain it. Be sure to leave a comment about why you made the change. Try to use an appropriate edit summary. For larger or more significant changes, the edit summary may not give you enough space to fully explain the edit; in this case, you may leave a note on the article's talk page as well. Remember too that notes on the talk page are more visible, make misunderstandings less likely and encourage discussion rather than edit warring.

Be cautious with major changes: discuss

සංස්කරණය

Be cautious about making a major change to an article. Prevent edit warring by discussing such edits first on the article's talk page. One editor's idea of an improvement may be another editor's idea of a desecration. If you choose to be bold, try to justify your change in detail on the article talk page, so as to avoid an edit war. Before making a major change, consider first creating a new draft on a subpage of your own user page and then link to it on the article's talk page so as to facilitate a new discussion.

But – Wikipedia is not a discussion forum

සංස්කරණය

Whether you decide to edit very boldly or discuss carefully on the talk page first, please bear in mind that Wikipedia is not a discussion forum. Wikipedia can be a very energetic place, and it is best for the project as a whole if we concentrate our energies on improving articles rather than debating our personal ideas and beliefs. This is discussed further at Wikipedia:Etiquette.

Edits to policies and guidelines

සංස්කරණය

Policies and guidelines are supposed to state what most Wikipedians agree upon, and should be phrased to reflect the present consensus on a subject. In general, more caution should be exercised in editing policies and guidelines than in editing articles. Minor edits to existing pages, such as formatting changes, grammatical improvement and uncontentious clarification, may be made by any editor at any time. However, changes that would alter the substance of policy or guidelines should normally be announced on the appropriate talk page first. The change may be implemented if no objection is made to it or if discussion shows that there is consensus for the change. Major changes should also be publicized to the community in general, as should proposals for new policy pages (see also Wikipedia:Policies and guidelines#Proposals).

Editing and refactoring talk pages

සංස්කරණය

For guidance on how to edit talk pages see: