හැඳින්වීම සංස්කරණය
කෙසේ කරමුද
  ආකෘතිකරණය  සබැඳි  මූලාශ්‍ර
උපන්‍යාසය
  සාකච්ඡා
පිටු
  සිතෙහි
තබා ගන්න
  ලියාපදිංචිය Wrap-up  
පිටුවක් සංස්කරණය කිරීමට සංස්කරණය කරන්න මත ක්ලික් කරන්න

සංරක්ෂිත පිටු කිහිපයක් හැරෙන්නට, සැම පිටුවකම, ඔබ දකින පිටුව සංස්කරණය කිරීමට ඔබ හට ඉඩ සලසන "සංස්කරණය කරන්න" යැයි සබැඳියක් ඇත. එය විකිපීඩියාවේ ඉතාමත් මූලික විශේෂාංගය වන අතර, ලිපි වල වැරැදි නිවැරැදි කිරීමට හා ඒවාට කරුණු එක් කිරීමට එයින් ඉඩ සලසයි. ඔබ විසින් පිටුවකට තොරතුරු එක් කළේ නම්, ආශ්‍රයන් විරහිත කරුණු ඉවත් කරනු ලැබිය හැකි බැවින් කරුණාකර මූලාශ්‍ර සපයන්න.

විකිපීඩියාව තුළ සංස්කරණ ක්‍රමවේද දෙකක් භාවිත වෙයි. ප්‍රභව කේත සංස්කාරකය සහ දෘෂ්‍ය සංස්කාරකය යනුවෙනි. ප්‍රභව කේත සංස්කාරකය භාවිත කරමින් ලිවීමේ දී ලිපිවල හැඩසවීම, සබැඳි හා මූලාශ්‍ර යෙදීම, ගොනු එක්කිරීම සිදකරනු ලබන්නේ විකි මාර්ක්අප් නම් සංකේත ක්‍රමය යොදාගනිමිනි. මෙහිදී අප කරන සංස්කරණ දිස්වන ආකාරයෙන් දැකබලාගත නොහැක. දෘෂ්‍ය කේත සංස්කාරකය භාවිතයේ දී ලිපියක් කියවීමේදී දිස්වන ආකාරයෙන් ම සංස්කරණය කිරීමට හැකි අතර එය වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් සිහිගන්වන සුළු ය.

සංස්කරණ ක්‍රමවේද

සංස්කරණය
දකුණුපස ඉහළ ඇති පෑනක සලකුණ මත ක්ලික් කිරීමෙන් අනික් සංස්කාරකයට ප්‍රවේශ විය හැකි ය.

ඔබ සංස්කරණය ක්ලික් කළ විට පෙරනිමි වශයෙන් ප්‍රවේශ වන්නේ මීට පෙර එම පිටුව සංස්කරණයේදී යොදාගත් සංස්කාරකය යි. ඔබට අනික් සංස්කරණ ක්‍රමයට පිවිසීමට ඇවැසි නම් සංස්කරණ කවුළුවේ ඉහළ දකුණුපස කෙළවරේ ඇති පෑනක් ලකුණ ක්ලික් කළ යුතු ය. එය මත ක්ලික් කළ විට ඇදහැලෙන මෙනුවෙන් ඇවැසි සංස්කාරකයේ ලකුණ ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට ඇවැසි විට අනෙක් සංස්කාරකයට මාරු වීමට හැකි ය. ඇසක ලකුණ මගින් දෘෂ්‍ය සංස්කාරකයද, කොටු වරහන් යුගල මගින් ප්‍රභව කේත සංස්කාරකයද සංකේතවත් කෙරේ.

වැලිපිල්ල වෙත ගොස් "සංස්කරණය කරන්න" ටැබය ක්ලික් කරන්න. "සංස්කරණය කරන්න" ටැබය ක්ලික් කළ විට, එම පිටුව සඳහා පෙළ සහිත සංස්කරණ කවුළුවක් විවෘත වනු ඇත. ඔබ හට විනෝදය ගෙන දෙන හා සිත්ගන්නා යමක් හෝ "සැරද ලොව!" හෝ, එක් කර ඉනික්බිතිව පිටුව සුරකින්න යන්න ක්ලික් කොට ඔබ කළ කාර්යයෙහි ප්‍රතිඵලය නිරික්ෂණය කරන්න!

සංස්කරණ සාරාංශය

සංස්කරණය

ඔබගේ පළමු (ඉහත) පුහුණු සංස්කරණය කිරීමේදී, ජනතාව විසින් කියවනු ලබන ලිපියක් හො වෙකත් පිටුවක් හෝ සංස්කරණය කිරීමේදී ඔබ විසින් කළ යුතුව තිබූ පියවර දෙකක් අතපසු විය. එබැවින් "සංස්කරණය කරන්න" ටැබය නැවත ක්ලික් කර කුමක් හෝ පෙළක් ඇතුළු කර මෙම අතිරේඛ පියවර දෙක සිදුකරන්න.

පළමුව, ඔබ විසින් පිටුවක් සංස්කරණය කරන කුමන හෝ විටකදී, සංස්කරණ කවුලුවට පහළින් ඔබට හමුවන සංස්කරණ සාරාංශය කොටුවෙහි, ඔබ විසින් කළ වෙනස්කම් පැහැදිලි කිරීම හොඳ සුසිරිතක් (හෝ"විකිසිරිතක්") ලෙසින් සැලකේ. ඔබගේ පැහැදිලි කිරීම ඉතා කෙටි වුවද කම් නැත. නිදසුනක් වශයෙන්, අක්ෂර වික්‍යාස දොසක් ඔබ විසින් නිදොස් කරන්නේ නම්, ඔබ විසින් "අකුරු වැරැදි" යන්න සටහන් කළ හැක. එලෙසින්ම, ඔබ විසින් පිටුවට සිදු කල වෙනස, අක්ෂර වින්‍යාස හෝ ව්‍යාකරණ දොසක් නිදොස් කිරීම වැනි සුළු වෙනසක් නම්, "මෙය සුළු සංස්කරණයකි" යන කොටුව අවේක්ෂණය කිරීම උපකාරී විය හැක. (මෙම කොටුව මතු වන්නේ ඔබ ප්‍රවිෂ්ට වී සිටියහොත් පමණි.) ඔබගේ වැලිපිල්ල සංස්කරණ සඳහා, ඔබ විසින් භාවිතා කළ යුතු සංස්කරණ සාරාංශය සමහර විට"පරික්ෂා කිරීම" විය හැක.

පෙරදසුන පෙන්වන්න

සංස්කරණය
"පෙරදසුන පෙන්වන්න" බොත්තම පිහිටා ඇත්තේ පිටුව සුරකින්න බොත්තමට දකුණින් හා සංස්කරණ සාරාංශය කොටුවට පහලිනි.

දෙවනුව, ඔබ විසින් සැමවිටම පෙරදසුන පෙන්වන්න බොත්තම භාවිතා කළ යුතුය. වැලිපිල්ල සඳහා ඔබ විසින් සංස්කරණ කොටුවෙහි වෙනසක් ඇතුළු කළ පසු, පිටුව සුරකින්න බොත්තම වෙනුවට පෙරදසුන පෙන්වන්න බොත්තම ඔබන්න. ඔබ විසින් සත්‍ය වශයෙන් සුරැකීමට පෙර, ඔබගේ සංස්කරණයෙන් පසු පිටුව දිස්වන්නේ කෙසේදැයි ඔබට මෙයින් දැක ගත හැකිවේ. අප සැම දෙන අතින් වැරදි සිදු වෙයි; එවන් වැරැදි අනෙක් අය දැකීමට පෙර අප විසින්ම හසුකරගැනුමට මෙම විශේෂාංගය ඉවහල් වෙයි. පිටු ඉතිහාසය අනවශ්‍ය ලෙස පිරවීමෙන් තොරව ආකෘතිකරණ වෙනස් කම් හා අනෙකුත් සංස්කරණ අත්හදාබැලීම් සිදු කිරීමට සුරැකීමට පෙර මෙසේ පෙරදසුන නැරඹීම උපකාරී වෙයි. කෙසේවුවද, පෙරදසුන නැරඹීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ සංස්කරණ සුරැකීමට අමතක නොකරන්න!

පිටුව සුරකින්න

සංස්කරණය

සංස්කරණ සාරාංශය සිදු කළෙහිද? පිටුන පෙරදසුන් කළෙහිද? දැන් ඔබ අවසන් පියවරට සූදානම්ය: පිටුව සුරකින්න බොත්තම ඔබන්න.

පිටුවක් තැනීම

සංස්කරණය

විකිපීඩියාව තුළ දැනට නිර්මාණය වී ඇතිි පිටුවල සබැඳි නිල් පැහැයෙන්ද, නොපවතින පිටුවකට ඇති සබැඳිය රතු පැහැයෙන්ද ඇත. මෙවැනි නොපවතින පිටුවක (රතු) සබැඳියක් මත ක්ලික් කළ විට එම පිටුව තැනීම සදහා වූ සංස්කරණ තලයට ප්‍රවේශ කරවීම සිදු වේ. විකිපීඩියාව තුළ නව පිටුවක් තැනීම සදහා මෙවැනි රතු සබැඳයක් මත ක්ලික් කළ යුතු ය. පළමු ව ඔබට අවශ්‍ය මාතෘකාව සෙවුම් කරන්න. එවැනි ලිපියක් විකිපීඩියාවෙහි නැතිනම් එනමින් නම්කර ඇති පිටුවක් මෙම විකියෙහි නොමැත. එම පිටුව මෙම විකියෙහි තනන්න යනුවෙන් දිස්වනු ඇත. එහි දී එම පිටුවට උදෙසා රතු සබැදියක් දිස්වනු ඇති අතර ඒ මත ක්ලික් කිරීමෙන් පිටුව තැනිය හැකි ය. න් පිටු තැනිය හැක්කේ ලියාපදිංචි පරිශීලකයන්ට පමණි.


වැලිපිල්ලෙහි සංස්කරණය කිරීමට උත්සාහ ගන්න
ආකෘතිකරණය හා සමගින් නිබන්ධනය ඉදිරියට ගෙන යන්න