මිනිසාගේ බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් පෘථිවි වායුගෝලයට හානි සිදුවෙයි. මිනිසා ප‍්‍රථමයෙන් ම කෘෂිකර්මයඋෂ්ණත්වය ලබාගැනීමට සහ ආහාර පිසීමට ගින්දර භාවිතා කිරීම ඇරඹූ දා පටන් වාතය දූෂණය වීමද ඇරඹිණි. කෙසේ නමුත් 18 සහ 19 වැනි සියවස්වල සිදුවූ කාර්මික විප්ලව සමය තුළ වායුගෝලය දූෂණය වීම ප‍්‍රධාන පාරිසරික ගැටළුවක් වන තරමට උග‍්‍රවිය. කාබන්මොනොක්සයිඩ් වායුව සහ ගල් අඟුරු වැනි ඉන්ධනවල අසම්පූර්ණ දහනයෙන් පිටවන කාබනික ද්‍රව්‍ය සංයෝගවීමෙන් සහ අපවිත‍්‍ර ඉන්ධන වලින් පිටවන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වැනි ඒවා බොහෝවිට වාතය දූෂණය සඳහා හේතු වෙයි.

පොසිල ඉන්ධන විදුලි බලාගාරයක් මගින් සිදුවන වායු දූෂණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වායු_දූෂණය&oldid=611080" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි