ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
ගිනිමැලයක් ලෙසින් හැඳින්වෙන දැව භාවිතයෙන් එළිමහනේ දැල්වෙන ගින්නක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගින්දර&oldid=338042" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි