පේරාදෙණිය‍ විශ්වවිද්‍යාලය

මහ නුවර පිහිටා ඇති රජයේ විශ්වවිද්‍යාලක්, ශ්‍රි ලංකාව
(පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)


පේරාදෙණිය‍ විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම විශ්ව විද්‍යාලයක් වේ. මෙය 1942 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ අතර එය ලංකා විශ්ව විද්‍යාලය ලෙස නම් කර තිබුණි. ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන වර්ගීකරණය අනුව 2015 වර්ෂයේදී මෙම විශ්ව විද්‍යාලය මෙරට 2 වන ස්ථානය හිමිකරගෙන තිබෙන අතර, ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල වර්ගීකරණය අනුව 2466 ස්‌ථානය හිමිකරගෙන තිබෙයි. [1]

පේරාදෙණිය‍ විශ්වවිද්‍යාලය
පේරාදෙණිය‍ විශ්වවිද්‍යාලය Crest
ආදර්ශ පාඨයසාර්වස ලෝකනම් ශාස්ත්‍රම් (සංස්කෘත)
පිහිටුවන ලද්දේ1942 University of Ceylon,
1972 University of Sri Lanka, Peradeniya Campus,
1978 University of Peradeniya
වර්ගයපොදු
කුලපතිමහාචාර්ය පී. ඩබ්. එපාසිංහ
උපකුලපතිමහාචාර්ය උපුල් දිසානායක
පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය1,168
ශිෂ්‍යයන්11,065
උපාධි අපේක්ෂකයා9,605
පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයා1,440
පිහිටීමපේරාදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව
අධ්‍යයන මණ්ඩපSuburban
700 Hectares
වර්ණරන්වන් සහ දුඹුරට හුරු රතුපාට         
අනුබද්ධ කිරීමAssociation of Commonwealth Universities
වෙබ් පිටුවwww.pdn.ac.lk

දළ විශ්ලේෂණය සංස්කරණය

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය පීඨ 9 කින්ද,(අලුතින් එක්කල ව්‍යවහාරික වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයද ඇතුලත්ව) පශ්චාත් උපාධි ආයතන 2 කින්ද, මධ්‍යස්ථාන 10කින්ද, අධ්‍යයනාංශ 71කින්ද යුක්ත වෙයි. මෙහි සිසුන් 12,000 ක් පමණ වෛද්‍ය, කෘෂි විද්‍යා, විද්‍යා, කලා, ඉංජිනේරු, දන්ත වෛද්‍ය, පශු වෛද්‍ය, සත්ව විද්‍යා සහ සම සෞඛ්‍ය යන ක්ෂේත්‍ර වල ඉගෙනුම ලබති.[2][3]

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය පීඨ සංස්කරණය

විශේෂිත පුද්ගලයින් සංස්කරණය

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මුලාශ්‍ර සංස්කරණය

බාහිර සබැඳුම් සංස්කරණය