ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
සහශ්‍රවර්ෂය: ක්‍රිපූ  1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  8 වන සියවසක්‍රිපූ  7 වන සියවසක්‍රිපූ  6 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  700ගණන්  ක්‍රිපූ  690ගණන්  ක්‍රිපූ  680ගණන්  – ක්‍රිපූ  670ගණන් –  ක්‍රිපූ  660ගණන්  ක්‍රිපූ  650ගණන්  ක්‍රිපූ  640ගණන්
වසර: ක්‍රිපූ  679 ක්‍රිපූ  678 ක්‍රිපූ  677ක්‍රිපූ  676ක්‍රිපූ  675 ක්‍රිපූ  674 ක්‍රිපූ  673
ක්‍රිස්තු පූර්ව 676 වසර මාතෘකා අනුව
දේශපාලනය
රාජ්‍ය නායකයෝස්වෛරී රාජ්‍ය
උපත් සහ මරණ ප්‍රවර්ග
උපත්මරණ
සංස්ථාපන සහ විසංස්ථාපන ප්‍රවර්ග
සංස්ථාපනයන්විසංස්ථාපනයන්
ක්‍රිපූ 676 අනෙකුත් දින දසුන් වලින්
ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනක්‍රිපූ 676
අබ් ඌර්බෙ කෝන්ඩිටා78
ආර්මේනියානු දින දසුනN/A
ඇසිරියානු දින දසුන4075
බෞද්ධ දිනදසුන−133 – −132
බහායි දින දසුන−2519 – −2518
බෙංගාලි දින දසුන−1268
බර්බර් දින දසුන275
ඉංග්‍රීසි රාජ්‍යත්ව වසරN/A
බුරුම දින දසුන−1313
බයිසැන්ටියානු දින දසුන4833–4834
චීන දින දසුන甲辰(දැව Dragon)
2021 or 1961
    — to —
乙巳年 (දැව සර්පයා)
2022 or 1962
කොප්ටික දින දසුන−959 – −958
ඩිස්කෝර්ඩියන් දින දසුන491
ඉතියෝපියානු දින දසුන−683 – −682
හෙබ්‍රෙව් දින දසුන3085–3086
හින්දු දින දසුන්
 - වික්‍රම් සම්වත්−619 – −618
 - ශක සම්වත්N/A
 - කලි යුග2426–2427
හොලොසීන දින දසුන9325
ඉග්බො දින දසුන−1675 – −1674
ඉරාන දින දසුන1297 BP – 1296 BP
ඉස්ලාමීය දින දසුන1337 BH – 1336 BH
ජපාන දින දසුනN/A
ජුච්චේ දින දසුනN/A
ජූලියානු දින දසුනN/A
කොරියානු දින දසුන1658
මින්ගුවෝ දින දසුන2587 before ROC
民前2587年
තායි සූර්ය දින දසුන−132
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රිපූ_676&oldid=323581" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි