තායි සූර්ය දින දසුන

තායි සූර්ය දින දසුන, සූරියක්ති (තායි: สุริยคติ) යනු, චුලාලොන්ගෝන් (පස්වන රාම) රජ විසින් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ සියම අනුවාදය ලෙසින් ක්‍රිව 1888 දී අපත්‍යීකරණය කෙරුණු දින දසුනකි.

2004 අගෝස්තු මාසය (B.E. 2547) දක්වන පැනලයක්. චන්ද්‍ර දින ද දක්වා ඇති බව සැළකිය යුතුය.

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තායි_සූර්ය_දින_දසුන&oldid=592194" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි