අගෝස්තු 23, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 235 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 236 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 130 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අගෝස්තු_23&oldid=272503" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි