01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  2022 (සඳුදා)
  2021 (ඉරිදා)
  2020 (සෙනසුරාදා)
  2019 (බ්‍රහස්පතින්දා)
  2018 (බදාදා)
  2017 (අඟහරුවාදා)
  2016 (සඳුදා)
  2015 (සෙනසුරාදා)
  2014 (සිකුරාදා)
  2013 (බ්‍රහස්පතින්දා)

අගෝස්තු 8, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 220 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 221 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 145 ඉතිරිව තිබේ .

උපත්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අගෝස්තු_8&oldid=448136" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි