අගෝස්තු 15, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 227 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 228 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 138 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අගෝස්තු_15&oldid=272495" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි