අගෝස්තු 16, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 228 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 229 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 137 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අගෝස්තු_16&oldid=272496" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි