ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

2019 ශ්‍රි ලංකාවේ බෝම්බ ප්‍රහාර

2019 ශ්‍රි ලංකාවේ බෝම්බ ප්‍රහාර
ශ්‍රි ලංකාව තුළ ත්‍රස්තවාදයෙහී කොටසකි
2019 ශ්‍රි ලංකාවේ බෝම්බ ප්‍රහාර is located in Sri Lanka
කොළඹ
කොළඹ
මීගමුව
මීගමුව
මඩකලපුව
මඩකලපුව
දෙහිවල

දෙහිවල
දෙමටගොඩ
දෙමටගොඩ
2019 ශ්‍රි ලංකාවේ බෝම්බ ප්‍රහාර (Sri Lanka)
ස්ථානයදේවස්ථාන හෝටල් Housing complex
  • One in Dematagoda
දිනය21 අප්‍රේල් 2019 (2019-04-21)
ආ. 9:00 a.m. (SLST; UTC+05:30)
ඉලක්කයChristians, foreign tourists
ප්‍රහාර මාදිලියමරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහර
මරණ259
තුවාලකරුවන්500+