ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1930 (MCMXXX) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දිනදසුනෙහි a බදාදා වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 1930 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 2 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 930 වන වසර, 20 වන සියවස තුල 30 වන වසර, සහ 1930ගණන් දශකයෙහි 1 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1900ගණන්  1910ගණන්  1920ගණන්  – 1930ගණන් –  1940ගණන්  1950ගණන්  1960ගණන්
වසර: 1927 1928 192919301931 1932 1933


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1930&oldid=394237" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි