ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1890 (MDCCCXC) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, බදාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1890 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 890 වන වසර, 19 වන සියවස තුල 90 වන වසර, සහ 1890ගණන් දශකයෙහි 1 වන වසර ලෙසිනි. between 1583 and 1929 and with Julian Value: 1890 is 12 calendar days difference, which continued to be used until the complete conversion of the Gregorian calendar was entirely done in 1929.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 18 වන සියවස19 වන සියවස20 වන සියවස
දශක: 1860ගණන්  1870ගණන්  1880ගණන්  – 1890ගණන් –  1900ගණන්  1910ගණන්  1920ගණන්
වසර: 1887 1888 188918901891 1892 1893


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1890&oldid=394297" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි