ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1880 (MDCCCLXXX) නම් a leap year starting on බ්‍රහස්පතින්දා ‌ වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්  and a leap year starting on Tuesday of the Julian calendar, the 1880 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 2 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 880 වන වසර, 19 වන සියවස තුල 80 වන වසර, සහ 1880ගණන් දශකයෙහි 1 වන වසර between 1583 and 1929 and with Julian Value: 1880 is 12 calendar days difference, which continued to be used until the complete conversion of the Gregorian calendar was entirely done in 1929.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 18 වන සියවස19 වන සියවස20 වන සියවස
දශක: 1850ගණන්  1860ගණන්  1870ගණන්  – 1880ගණන් –  1890ගණන්  1900ගණන්  1910ගණන්
වසර: 1877 1878 187918801881 1882 1883


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1880&oldid=535236" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි