ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1877 (MDCCCLXXVII) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, සඳුදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1877 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 877 වන වසර, 19 වන සියවස තුල 77 වන වසර, සහ 1870ගණන් දශකයෙහි 8 වන වසර ලෙසිනි. between 1583 and 1929 and with Julian Value: 1877 is 12 calendar days difference, which continued to be used until the complete conversion of the Gregorian calendar was entirely done in 1929.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 18 වන සියවස19 වන සියවස20 වන සියවස
දශක: 1840ගණන්  1850ගණන්  1860ගණන්  – 1870ගණන් –  1880ගණන්  1890ගණන්  1900ගණන්
වසර: 1874 1875 187618771878 1879 1880


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1877&oldid=394305" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි