සීතා
सीता
රාමායනය, ලවු-කුෂ්, ජානකීහරණය චරිතය
Sita as Goddess LACMA M.80.6.5.jpg
තනන ලද්දේ වාල්මිකී
තොරතුරු
අප නාමය(නාම)ජානකී, නගුලිය
වෘත්තියරජ කුමරිය
අභිධානයකුමරිය
කලත්‍රයා (කලත්‍රයන්)රාම කුමරු
දරුවෝකුෂ සහ ලව
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සීතා&oldid=431690" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි