සැකිල්ල:File template notice

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{File template notice|Template name}}

The first parameter (template name) is required, while the second (alternate tag page) is not.

This template is placed on a category page to inform editors of how to add files to that category using a template.

Example

{{Image template notice|PD-art|free=yes}} returns:

The |free=yes parameter prevents the template from including the __NOGALLERY__ behavior switch in the category. See WP:NFG for more info.

Other category-header templatesසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:File_template_notice&oldid=457109" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි